آدرس و تلفن های آموزشگاه زبان کره ای الما

안녕하세요 # 세디그다네쉬 한국어 학원입니다 
우리 세디그다네쉬 한국어학원에서 한국어를쉽게 배울수있어요#
시디그다네쉬한국어학원에서 가입할수있습니다 #‏

مركز اموزش زبان كره اي صديق دانش تهران 

دارنده اولين مجوز رسمي زبان كره اي از وزارت اموزش و پرورش ايران 
تهران – م انقلاب – خ انقلاب – خ ١٢ فروردين – پايين تر از چهارراه نظري_ سمت چپ – بن بست حقيقت – پلاك ١٢- ط دوم – واحد دوم
تلفن : ٠٢١٦٦٥٩٢٩١٢-٠٢١٦٦٥٩٢٨٦٥-٠٢١٦٦٥٦٩٥٤٠
موبايل : ٠٩١٩٤٢٣٣٩٢٧-٠٩١٩٠٣٠١٥٥٣- ٠٩١٩١٣٧١١٩٥
فكس :٠٢١٦٦٤٩٨٠٥١

وبسايت :www.learnkorea.ir
وبسايت : www.hangeuk.com
ايميل:[email protected]