میشه لطف کنین بگین برای یاد گرفتن زبان کره ای چند وقت طول میکشه

آموزش زبان کره ای انگلیسی کودکان
09191371195