میشه لطف کنین بگین برای یاد گرفتن زبان کره ای چند وقت طول میکشه

09191371195