الفبای زبان های آسیای شرقی هم خیلی سخته,همش ؟ اشکال هندسی هستش,

09191371195